O teléfono fixo, ou simplemente teléfono, é así designado polas empresas operadoras de sistemas de telecomunicacións para o sistema tradicional de telefonía, chamado de telefonía fixa, composto basicamente de cables telefónicos metálicos e fibras ópticas, en contrapartida daquel sistema denominado de telefonía móbil. Nese último, a comunicación entre a central (telefónica) de conmutación móbil e a estación móbil (teléfono móbil), se dá a través de frecuencias de radio. Consecuentemente, existe unha diferenciación entre os dous sistemas polo tipo de rede de acceso.