Sunan Ibn Majah é a sexta recolleita de hadith, que en conxunto reciben o nome de Kutub al-Sittah ("Os seis libros") e que constitúen o canon na tradición sunnita. Recompilouna en lingua árabe o estudoso persa[1] Ibn Majah na segunda metade do século IX.

Descrición editar

A edición de Muhammad Fuad Abdul Baqi, publicada en 1952-1953, considérase o texto estándar, e consta de 37 libros (kutub), 1513 capítulos e 4341 [2] hadith de varios niveis. Non obstante, outras edicións difiren e así a de Muhammad Mustafa Azmi de 1983 consta de 32 libros, 1515 capítulos e 4397 hadith.

Dos hadith incluídos na obra, 3 002 aparecen nalgunha das outras cinco obras do canon e 1 339 non aparecen en ningunha outra[3]. Segundo Baqi deses hadith adicionais, 428 son sahih (auténticos), 199 son hasan (bos), 613 son da'if (febles) e os restantes 99 son munkar (denunciados) e mawdu (fabricados).

A obra permaneceu practicamente descoñecida fóra da rexión natal do autor, a contorna de Qazvin que se localiza no noroeste do actual Irán, ata finais do século XI [4] ao incluíla Muḥammad ibn Ṭāhir al-Maqdisī no seu Shurūṭ al-aʾimma al-sitta, os seis mestres de hadith, a primeira proposta canónica que estableceu os seis libros de hadith[5]. Así e todo, a obra foi controvertida entre os teólogos sunnitas e estudosos como Al-Nawawi ou Ibn Khaldún excluírona do canon e mesmo outros substituírona polo Muwatta de Imam Malik ou o Sunan al-Darimi. A súa presenza no canon, malia o gran número de hadith dubidosos, explícase pola procura non só da autenticidade senón tamén da utilidade, a canonización procuraba delimitar os hadith a un número razoable pois eran innúmeros os que circulaban no mundo islámico na época; e o traballo de Ibn Majah incluía moitos hadith útiles que non se atopaban nas outras cinco obras[6].

Notas editar

  1. Frye, R.N, ed. (1975). The Cambridge History of Iran. Cambridge U.P. p. 471. 
  2. Kamali, M. H. (2005). A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith. The Islamic Foundation. p. 40. 
  3. "About Sunan Ibn Majah". sunnah.com. 
  4. Robson, James (1958). "The Transmission of Ibn Mājah's 'Sunan'". Journal of Semitic Studies 3.2: 139. 
  5. Brown, Jonathan AC. "Ibn Mājah". The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. Oxford Islamic Studies Online. 
  6. Brown, Jonathan AC (2011). "The Canonization of Ibn Mâjah: Authenticity vs. Utility in the Formation of the Sunni Ḥadîth Canon". Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée (129): 169-181.