O suborno é unha forma de corrupción. Trátase dun delito tipificado no código penal mediante o cal unha autoridade ou funcionario público acepta ou solicita unha dádiva a cambio de realizar ou omitir un acto.

Suborno.
Convención das Nacións Unidas contra a corrupción.

O suborno é simple se o funcionario público acepta unha remuneración para cumprir cun acto debido pola súa función ou cualificado se recibe unha dádiva para obstaculizar o cumprimento dun acto ou para non o levar a cabo, sexa ou non este acto constitutivo de delito.

Véxase tamén

editar