Spanglish

fusión morfosintáctica e semántica do castelán co inglés

O spanglish ou espanglish é unha fusión morfosintáctica e semántica do castelán co inglés. É un fenómeno lingüístico similar ao llanito falado en Xibraltar. Decote é confundido co uso de anglicismos en castelán. Non obstante, para os angloparlantes estadounidenses, especialmente nas zonas cunha gran poboación «hispana», a denominación «spanglish» é dada ou ao uso de palabras en lingua castelán morfoloxicamente «anglificadas».

Cartel publicitario en España no que aparece a expresión «baidefeis» en substitución da palabra castelá «gratis». Vén sendo unha invención da expresión en castelán «Por la cara» («By the face»), escrita foneticamente.

Exemplos

editar

Conversación curta en spanglish:

  • Anita: «Hola, good morning, cómo estás?»
  • Mark: «Fine, y tú?»
  • Anita: «Todo bien. Pero tuve problemas parqueando my car this morning.»
  • Mark: «Sí, I know. Siempre hay problemas parqueando in el área at this time».

Algunhas expresións

editar
Inglés Castelán Espanglish Galego
See you! Hasta luego Te veo Deica logo
watchman vigilante guachimán vixilante
highway autopista jaigüey autoestrada
play it cool tomárselo con calma jugársela frío ao xeito
no way de ninguna manera nogüey de ningunha maneira
tough duro tof duro
truck camión troka camión
dishes platos diches pratos
to load cargar lodear cargar
microwaves microondas microgüei forno microondas
mowing the yard podar el césped cortar la yarda cortar o céspede
sockpuppet
(puppet)
títere
(marioneta)
soquepupet monicreque

Véxase tamén

editar

Outros artigos

editar