Selección artificial

O concepto de selección artificial emprégase no marco dunha técnica de control e de manexo da reprodución. Esta selección consiste en elixir os fenotipos dos organismos que se cultivan ou se crían.

Deste xeito, a selección artificial implica unha manipulación das características que se herdan. A través da ciencia, é posible incrementar a frecuencia con que se presentan os cambios xenéticos nas sucesivas xeracións. Esta particularidade permite orientar a evolución das especies de acordo ás necesidades do ser humano.

Polo xeral a selección artificial oriéntase á obtención de exemplares diferenciados para a reprodución. A partir das novas xeracións, comezan a xurdir exemplares coas características desexadas de maneira estable.

É posible desenvolver a selección artificial para favorecer a reprodución de exemplares que conten coas características desexadas ou mesmo para lograr xustamente o contrario: que non se produza a reprodución de exemplares que teñen características non desexadas. A selección artificial adoita ser motivo de debate xa que ten implicancias éticas. O ser humano, ao utilizar a ciencia para seleccionar fenotipos, modifica a selección natural: é dicir, altera o curso da natureza segundo as súas necesidades. En moitos casos, de todos os xeitos, a selección artificial é aceptada sen demasiados cuestionamientos xa que se volve unha necesidade. O incremento da poboación mundial, por exemplo, esixe unha produción maior de alimentos: a selección artificial pode axudar a que as plantas comestibles crezan máis rápido e con maior capacidade de resistencia.