Síncope (lingüística)

A síncope é un fenómeno fonolóxico (ou fonético) consistente na eliminación ou perda dun fonema (ou son) na posición media dunha palabra ou secuencia fónica. Prodúcese especialmente nas vogais e sílabas átonas. Este fenómeno pode darse ó longo da historia da lingua ou, sincronicamente, en diferentes variedades diatópicas.

Un exemplo pode ser o paso de cereixa a zreixa ou de para a pra, ou o que se deu na pasaxe do latín calidus ao galego caldo.