Rho

letra do alfabeto grego

Rho é o nome da décimo sétima letra do alfabeto grego (ῥῶ); equivale ao /r/. Minúscula ρ, maiúscula Ρ. Adoita transcribirse como r. Provén da letra do alfabeto fenicio rēš. Como signo numérico representaba o cen. En maiúscula serve tamén para designar o décimo sétimo canto da Ilíada de Homero e en minúscula o décimo sétimo da Odisea.

Maiúscula e minúscula da letra rho.

Véxase tamén:Editar