Quilómetro cúbico

O quilómetro cúbico (km3) é unha unidade de volume, derivada do Sistema Internacional de Unidades. Correspóndese co volume dun cubo dun quilómetro de lado.

Equivale 1 000 000 000 de metros cúbicos (m3), ou a 1 000 000 decámetros cúbicos (dam3), ou a 1 000 hectómetros cúbicos (hm3).