Punto de prolongación

O punto de prolongación, como o seu nome indica, serve para prolongar as figuras musicais, como a negra, a branca ou a corchea. É un pequeno punto que se pon na parte dereita da figura e que lle engade a metade do seu valor.

Negra cun punto de prolongación.