Ptah na relixión exipcia era o deus creador do mundo, protector de artistas e artesáns e tiña a súa morada en Menfis

O deus Ptah