Protoevanxeo de Santiago

O Protoevanxeo de Santiago é un evanxeo apócrifo que relata o nacemento, mocidade e matrimonio de María, así como a concepción e nacemento milagres de Xesús de Nazaret.

Data do século II e o seu autor non semella moi ao tanto dos costumes e a cultura xudía. Existen máis de 140 manuscritos en grego e foi moi traducido dende a data da súa composición existindo versións en copto e siríaco.

Foi considerado fantasioso polas Igrexas cristiás, aínda que moitos episodios foron aceptados polo pobo cristiá e reflectidos na arte relixiosa. Así o nacemento de Xesús nunha cova, Xoaquín e Ana como pais de María, a existencia de fillos de Xosé de Nazaret dun anterior matrimonio ou a presentación de María no Templo