Propiedade privada

Propiedade privada son os dereitos das persoas e empresas a obter, posuír, controlar, empregar, dispor e deixar en herdanzas, capital, cousas e outras formas de propiedade. A propiedade privada diferénciase da propiedade pública en que esta última se refire a bens propiedade do Estado ou Goberno, e non de individuos, comunidades ou entidades empresarias.[1] O concepto de propiedade foi sufrindo modificacións ó longo da historia. A finais do século XVIII, durante a Revolución Industrial, a propiedade privada xurdiu como a forma predominante de propiedade no eido da produción e as terras, desprazando á propiedade feudal, gremios, sistema de obradoiros de traballo e produción artesá, que se baseaban na propiedade das ferramentas de produción por parte de traballadores individuais ou gremios de artesáns.[2]

A fábrica Volkswagen é un exemplo de propiedade privada. A fábrica é propiedade privada dos seus accionistas quen obteñen fondos das ganancias que xera o seu funcionamento.

Os marxistas fan unha distinción entre propiedade privada e propiedade persoal, definindo á primeira como os medios de produción, facendo referencia á empresa privada baseada nunha produción socializada e man de obra asalariada; mentres que a segunda son os bens de consumo ou cousas producidas por un individuo.[3][4] Historicamente, até o desenvolvemento do capitalismo, o termo propiedade designaba á tenencia de terras; a partir de entón o termo propiedade comezou a utilizarse para referirse á propiedade sobre os medios de produción. Dende entón, na súa acepción común, expandiuse para abarcar ás posesións persoais e á propiedade non produtiva que posúen os individuos.

NotasEditar

  1. "What is public property? definition and meaning". 
  2. "The Accumulation Of Capital". 
  3. Gewirth, Alan. (1996). The Community of Rights. University of Chicago Press. p 168
  4. Capital, Volume 1, by Marx, Karl. From "Chapter 32: Historical Tendency of Capitalist Accumulation"