Programación modular

paradigma de programación informática

Trátase dun paradigma de programación que persegue crear programas modulares (que cumpren ou teñen a característica de modularidad).

Valéndose da técnica do deseño estruturado para o deseño de algoritmos consegue desenvolver programas a partir dun conxunto de módulos, cada un dos cales desempeña unha tarefa necesaria para o correcto funcionamento do programa global.

Véxase tamén editar