Un prado é unha terra chaira ou de relevo suave, húmida ou de regadío, na cal se sementa e crece a herba co fin de xerar pasto para o gando. Polo xeral os prados mesofíticos crecen en rexións húmidas e non moi frías, nas que apenas existe seca, baixo o dominio dos bosques caducifolios ou aciculifolios. Os prados forman ecosistemas creados pola actividade humana como fundamento dunha economía rural baseada na gandaría, mantendo a vexetación nun estado de subclímax.

Prados no interior da provincia da Coruña
Prado en Graba