Os twa ou batwa son un pobo pigmeo que vive na rexión africana dos Grandes Lagos, actualmente nos estados de Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo. Representa aproximadamente unha poboación de 80.000 persoas.

Baile tradicional dos Batwa.

Cando os hutus, un pobo bantú, chegou á rexión subxugaron ós twa. No século XV os tutsi, outro pobo bantú, chegaron e subxugaron a ámbolos dous pobos, twa e hutu. Os twa falan a mesma lingua que os hutu e os tutsi, o ruanda. Durante moitos anos os twa foron unha pequena minoría da rexión (aproximadamente o 1 % en Ruanda e Burundi) e xogan un papel político escaso. Hoxe son ignorados ás discusións sobre o conflito entre hutus e tutsis, que provocou o Xenocidio de Ruanda de 1994.