Abrir o menú principal
Figura 1. Partes dunha corchea:
1.- Corchete
2.- Plica
3.- Cabeza

Plica é unha liña vertical que se pon enriba de todas as figuras musicais menos na redonda e nos silencios.