A piqueira é a abertura normalmente entre o piso e a cámara de cría, se é inferior. Por esta abertura entran as abellas á colmea.

Gardapiqueira
Gardapiqueira con buracos
piqueira dun núcleo

Características Editar

Durante o inverno mantense pechada por medio dunha madeira denominada gardapiqueira, que é a que observamos na fotografía. Na estación cálida a gardapiqueira é retirada para facilitar a entrada, debido a que a colmea duplica ou triplica a súa poboación de abellas. Tamén é necesario que a abella poida ventilar correctamente a colmea, de maneira que poida deshidratar o néctar das flores que dará lugar ao mel.

A medida a temperatura diminúe, segundo a estación, esta abertura de entrada á colmea redúcese, se observamos o gardapiqueira da foto podemos ver que rotándoo deixamos unha entrada central máis grande ou ben unha entrada lateral máis pequena.

Tamén podemos observar gardapiqueiras con buracos de máis de 6 milímetros que permiten o paso das abellas e son construídos normalmente de metais, como na segunda fotografía. En caso que o apicultor non colocase un gardapiqueira as abellas durante a estación fría construirán na entrada unha parede de própole coa finalidade de que non penetre aire frío ao niño de cría. Logrando deste xeito unha mellor termoregulación da colmea.

Outra función importante do gardapiqueiras é dificultar a entrada na colmea de abellas doutras colonias, evitando en certa medida a pillaxe.