A pinta é unha unidade de volume propia do sistema anglosaxón, do Reino Unido e os Estados Unidos. A versión imperial usada no Reino Unido é de 20 onzas líquidas, que equivalen a 568,26125 ml, mentres que nos EUA, é de 16 onzas líquidas, que equivalen a 473,17647 ml.

Pinta imperial ou británicaEditar

A pinta imperial é equivalente a:

Pinta estadounidenseEditar

A pinta estadounidense é equivalente a: