Piñeiroá

páxina de homónimos

Co topónimo Piñeiroá podemos referirnos a dous lugares de Galicia:

Na provincia de Lugo

Na provincia de Ourense