Período

páxina de homónimos

O termo período emprégase para designar o intervalo de tempo necesario para completar un ciclo repetitivo.