Partes por mil, abreviado como ppt (parts per thousand) é o número de partes dunha substancia determinada contidas en mil partes de mistura ou disolución.

Se se trata dunha mistura gasosa esta relación corresponde ao volume. Se se trata dunha disolución líquida esta relación corresponde a masa.

Para evitar ambigüídades adoitase pór a que unidade se refiere a relación (masa ou volume).