Partes por mil, abreviado como ppt (parts per thousand) é o número de partes dunha substancia determinada contidas en mil partes de mestura ou disolución.

Se se trata dunha mestura gasosa esta relación corresponde ao volume. Se se trata dunha disolución líquida esta relación corresponde a masa.

Para evitar ambigüídades adoitase pór a que unidade se refiere a relación (masa ou volume).