O panxermanismo foi un obxectivo político pannacionalista do káiser Guillerme II. Pretendía establecer a hexemonía europea do Segundo Reich, e para levalo a cabo prescindiu do vello chanceler Von Bismarck.