Os Feás de Moreda, San Cosme de Barreiros, Barreiros