Orfeón Gallego (Buenos Aires)

O Orfeón Gallego foi unha agrupación cultural da emigración galega en Buenos Aires. Fundouno Xosé María Cao Luaces en 1890, aínda que a súa presentación pública foi en 1891. En 1896 sufriu unha escisión, unha parte formou o Orfeón Gallego Primitivo. Disolveuse en 1922.