Operador hermitiano

Un operador hermitiano é un endomorfismo continuo autoadxunto do espazo de Hilbert. Os operadores hermitianos úsanse na análise funcional e na mecánica cuántica

Dá:

Do que se deduce que os operadores hermitianos forman un espazo linear sobre o real