Okurigana (送り仮名, literalmente "letras acompañantes") son sufixos kana seguidos por kanji en oracións xaponesas escritas. O seu uso é darlle inflexións aos adxectivos ou verbos: un okurigana nun verbo pode indicar o tempo do mesmo (pasado ou presente/futuro), darlle un significado afirmativo ou negativo, ou agregarlle un nivel de cortesía. Na actualidade o okurigana escríbese con hiragana, o uso de katakana era común no pasado.

Un exemplo de okuriganas podemos aplicalas ao verbo escribir (kaku, 書く), na súa forma rentaikei, engádelle ao kanji ka (書), o okurigana ku (く) que esta escrito en hiragana. Usando este mesmo kanji podemos obter máis inflexións do verbo.

  • kakimasu (書きます) - forma cordial básica.
  • kakimasen (書きません) - forma negativa
  • kaita (書いた) - conxugación en pasado