• Nova Galiza foi unha publicación galeguista en galego que se editou en Barcelona durante a guerra civil española, de abril de 1937 a xullo de 1938, redactada en lingua castelá e lingua galega, con

predominio da segunda.

  • Nova Galiza, revista de política e cultura, aparecida en Santiago de Compostela en 1978, non saíron máis números.