Nera foi unha cidade hitita do territorio de Nerik, que permaneceu durante longo tempo baixo dominio kaska. Sobre a metade do século –XVI foi atacada polos kaskas, pero talvez non foi ocupada ata aproximadamente o -1400. Foi reconquistada por Hattusilis, rei de Hakpis, (despois rei hitita Hattusilis III) aos comezos do século –XIII.