Número figurado

Os antigos pitagóricos consideraban os números como puntos materiais que podían ser agrupados formando figuras xeométricas. Esta forma de representar os números coñécese como números figurados, que se poden agrupar en infinitas familias, aquí danse só algúns exemplos:

Números rectangularesEditar

Aqueles que poden ser representados con forma de rectángulos. Dentro desta familia tamén se atopan os oblongos, que xorden da multiplicación de dous números naturais consecutivos.

Números triangularesEditar

Aqueles que se agrupan formando triángulos.

Números cadradosEditar

Aqueles que forman cadrados ao agruparse.

Números pentagonalesEditar

Os números desta familia agrúpanse formando pentágonos.