Unha monografia (do grego clásico, "un escritor" ou "escrito único") é unha disertación (en sentido lato) sobre un punto particular dunha ciencia, dunha arte, dunha localidade, sobre un mesmo asunto ou sobre asuntos relacionados. Comumente escrito só por unha persoa. É o principal tipo de texto científico. É un traballo académico que presenta o resultado de investigación pouco complexa e sobre un tema único e ben delimitado.

Monografía.

Consideracións xerais

editar

Raramente a monografía é elaborada con base en pescuda orixinal ou presenta resultado de estudo experimental; normalmente é un estudo recapitulativo, de base bibliográfica. Visa xeralmente á obtención do título de bacharelato ou especialista, sendo usada aínda como traballo de conclusión dalgunha disciplina regular.

En xeral, rolda as 30 á 35 páxinas, variando pouco ese número. É o traballo final dos cursos de graduación, elaborado despois de ter cursados os respectivos créditos e feita a pescuda correspondente; é desenvolvida, nalgúns casos, baixo a asistencia dun orientador académico. Raramente ten defensa pública.