obxectivo

Este marcador colócase na páxina dunha imaxe que careza de información sobre a licenza.

uso

Coloque o texto {{SenOrixe|CANDO}} na páxina, onde CANDO é o momento no que que se coloca este marcador, por exemplo 12.07.2006 ou abril de 2007.

outros marcadores

Hai outros marcadores relacionados na lista visual de marcadores de mantemento de imaxes.