Obxectivo

editar

Incluír unha pequena icona no canto superior dunha páxina para sinalar o tipo de protección ao que está sometida.

O modelo conta con tres parámetros:

|tipo=

Refírese ao tipo de protección ao que está sometida a páxina. Hai cinco: completa, semi, creación, traslado, carga e permanente.

|caduca=

Serve para definir a data de caducidade do bloqueo.

|motivo=

Achega o motivo que levou á protección da páxina.