obxectivo

Este marcador colócase na páxina dunha imaxe que careza de información sobre a orixe ou fonte da mesma, pero que, polas súas características, semella ser unha imaxe de autoría propia.

uso

Este modelo emprégase tras marcar unha imaxe co marcador {{SenOrixe|CANDO}}, onde CANDO é o momento en que que se coloca este marcador, por exemplo 12-07-2006.

Coloque o texto {{PropiaSenOrixe|''Imaxe:nome da imaxe''}} na páxina do usuario.

outros marcadores

Hai outros marcadores relacionados en Wikipedia:Lista visual de avisos de mantemento de imaxes.