Finalidade

Este marcador emprégase para indicar a fonte daquela imaxe que ten a súa orixe noutra imaxes que, tendo tódolos seus datos correctos (licenza e orixe), por ter un título ou formato incorrecto ou por atentar contra o expresado na política de uso de imaxes, foi borrada.

Este marcador expresa que un administrador (só os administradores teñen acceso ós datos das imaxes borradas) cotexou os datos da imaxe borrada cos da presente na Galipedia con ou sen petición previa dun usuario.

Uso

Un administrador (só os administradores teñen acceso ós datos das imaxes borradas) colocará na imaxe que vai manterse na Galipedia, tras borra-la imaxe cos datos incorrectos que lle serve de orixe, {{OrixeImaxe|Imaxe:Nome da imaxe borrada|Nome_do_administrador(sen_Usuario:)|data}}

Outros marcadores

Pódense ver outros marcadores relacionados na lista visual de marcadores de mantemento de imaxes