Modelo:Artigo lugar/Intro

 Novo artigo de lugar de Galicia 

Completa o artigo
  1. Substitúe o texto EN MAIÚSCULAS polo que corresponda.
  2. Consulta os datos de poboación na páxina do Instituto Galego de Estatística e insíreos no artigo.
  3. Garda a páxina.