Modelo:Artigo actor/Intro

 Novo artigo de actor 

Completa o artigo
  1. Substitúe o texto EN MAIÚSCULAS polo que corresponda.
  2. Consulta os datos na IMDb e/ou na páxina do Asociación de actores e actrices de Galicia e insíreos no artigo.
  3. Garda a páxina.