Model-driven architecture

Siglas de Model-driven architecture (Arquitectura Conducida polo Modelo). Metodoloxía de deseño software proposta polo OMG.

A idea é que o modelaxe e definición do sistema se manteña, chegando a un elevado nivel de detalle, sen se decantar por nunha linguaxe de programación específica nin por unha plataforma de uso concreta, coas vantaxes asociadas a tal independencia de plataforma e linguaxe.

A tradución posterior desta definición MDA a unha plataforma e linguaxe específica faise normalmente con ferramentas automaticas de tradución.

Ligazóns externasEditar