Letra minúscula é a que, a diferenza da maiúscula, ten menor tamaño e, polo xeral, distinta forma. Como adxectivo, indica algo menor que o ordinario na súa especie. Coloquialmente emprégase como sinónimo de pequenísimo, mínimo.

Letras minúsculas no alfabeto latino

a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, x, z (j, k, w, y)

Letras maiúsculas no alfabeto latino

A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z (J, K, W, Y)

  • en letra grosa as letras do alfabeto galego as outras úsanse en estranxeirismos.

Véxase tamén editar