Unha orientación meridional é aquela situada cara ó sur, tamén chamada antártico ou austral.

O nome procede do étimo en latín meri dies ou de circulus meridianus, e polo tanto en contraposición ó setentrional. A súa orixe procede de que estaba no "círculo medio" que dividía á Terra (o ecuador) ou ben a que era o lugar apuntado polo Sol no mediodía.