Media

páxina de homónimos

Media pode significar:

  • Na indumentaria, unha peza de roupa que cobre as pernas; é máis usual usar o plural medias;
  • Nas matemáticas, a media é unha medida que resume información de datos numéricos;
  • Na comunicación, por préstamo do latín, o termo media designa o conxunto dos medios de comunicación de masas;
  • Media era unha rexión histórica do Medio Oriente, berce de grandes imperios.