A mastigación é unha parte da función dixestiva presente nunha gran variedade de animais, incluído o home. É o proceso mediante o cal esmágase a comida previamente inserida ao comezo da dixestión.

Un mono mastigando, mentres que os outros miran

No home, a mastigación corre a cargo dos dentes ou, máis concretamente, dos molares, en colaboración coa lingua. O produto da mastigación é o bolo alimenticio. A peza dental ten unhas cúspides que facilitan a mastigación e teñen que desprazarse para favorecer a superficie da mastigación.