Maioría absoluta

A maioría absoluta acontece cando a porcentaxe que se decanta por unha mesma opción dentro dun conxunto de poboación é superior á metade da poboación, é dicir, máis dun 50% desta. En referencia a un proceso electoral a maioría absoluta é tamén aquel tanto por cento de votos superior ao 50% que fai que un partido político teña o dereito a tomar decisións sen necesidade de consultar con outras formacións políticas, denominadas de oposición.