MCPA

composto químico

O MCPA é un herbicida para o control de herbas de folla ancha en tratamento post-emerxente en cultivos de trigo, cebada, maínzo, sorgo, liño e praderías de gramíneas.

MCPA