Músculo temporal

O músculo temporal é un músculo da mastigación.

Músculo temporal
O músculo temporal; o arco cigomático e Maseter elimináronse.
Latín musculus temporalis
Orixe Liñas temporais do óso parietal do cranio.
Inserción    Apófise coronoide da mandíbula.
Vascularización Arterias temporais profundas
Innervación Nervio mandibular (V3)
Accións elevación e retracción da mandíbula
Antagonista Músculo platisma

Insercións editar

O músculo temporal insírese superiormente no óso temporal e nas liñas curvas do occipital. Chega a ocupar a fosa temporal e descende cara á mandíbula, inseríndose na apófise coronoide deste óso. Está cuberto por unha aponeurose.

Innervación e vascularización editar

Función editar

Eleva e proxecta cara a atrás a mandíbula.