Músculo extensor longo do polgar

O músculo extensor longo do polgar é un músculo do membro superior humano, pertencente ao compartimento posterior do antebrazo.

Extensor pollicis longus muscle.png

Orixe e inserciónsEditar

A súa orixe áchase na superficie posterior do cúbito e na membrana interósea. Insírese na superficie dorsal da falanxe distal do polgar. Forma parte do bordo medial da tabaqueira anatómica no pulso.

FunciónEditar

Estende todas as articulacións do dedo polgar.

InnervaciónEditar

É innervado polo nervio interóseo posterior.