Test Template Info-Icon - Version (2).svg Indicacións de uso do módulo

Aínda non se redactaron as instrucións sobre como usar este módulo.
Engadir a explicación sobre o seu uso.

Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:URL/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.
local z = {}

function z.enlazar(url, texto)
	--if true then return 'url: ' .. (url or '') .. ' texto: ' .. (texto or '') end
  if not url or 
    url:match('^%s*$') then
		return
	elseif url:find('%[') or 
		url:match('^{{{.*}}}$') then -- Por ejemplo, un parámetro de una plantilla, {{{página web|}}}
		return url
	elseif z.esValida(url) then
		urlCorregida = url
	else
		urlCorregida = 'http://' .. url
	end
	
	if texto then
	  return '[' .. urlCorregida .. ' ' .. texto .. ']'
	else
		textoCorregido = urlCorregida:match('^http://(.+)') or 
		         urlCorregida:match('^https://(.+)') or
		         urlCorregida
		
		-- Eliminar la / al final
		textoCorregido = textoCorregido:match('(.+)/$') or textoCorregido
		
		return '[' .. urlCorregida .. ' ' .. textoCorregido .. ']'
	end
end

function z.url(frame)
	if not frame or not frame.args then
		return
	end
	
	return z.enlazar(frame.args[1], frame.args[2])
end

--function z.enlacePlano
	-- Ver la plantilla Enlace plano
--	return
--end

-- Ver la función checkurl del módulo de citas.
function z.esValida(url)
	return url:sub(1,2) == "//" or url:match( "^[^/]*:" )
end

return z