Módulo:IPAc-en/phonemes

Esta documentación está transcluída desde Módulo:IPAc-en/phonemes/uso. Os editores poden probar cambios no mesmo en Módulo:IPAc-en/phonemes/probas.
Por favor, engade as categorías na subpáxina de documentación e os interwikis no Wikidata. Ver as subpáxinas deste módulo.

-- This module contains phoneme data for [[Module:IPAc-en]].

return {
	-- CONSONANTS
	{
		code = "b",
		label = "b",
		tooltip = "'b' coma en 'buy'",
	},
	{
		code = "d",
		label = "d",
		tooltip = "'d' coma en 'dye'",
	},
	{
		code = "dj",
		aliases = {"dy", "dʲ"},
		label = "dj",
		tooltip = "/dj/: 'd' coma en 'dew'",
	},
	{
		code = "dʒ",
		aliases = {"dZ", "ʤ"},
		label = "dʒ",
		tooltip = "/dʒ/: 'j' coma en 'jam'",
	},
	{
		code = "ð",
		aliases = {"D"},
		label = "ð",
		tooltip = "/ð/: 'th' coma en 'thy'",
	},
	{
		code = "f",
		label = "f",
		tooltip = "'f' coma en 'find'",
	},
	{
		code = "ɡ",
		aliases = {"g"},
		label = "ɡ",
		tooltip = "/ɡ/: 'g' coma en 'guy'",
	},
	{
		code = "h",
		label = "h",
		tooltip = "'h' coma en 'hi'",
	},
	{
		code = "hw",
		aliases = {"ʍ"},
		label = "hw",
		tooltip = "/hw/: 'wh' coma en 'why'",
	},
	{
		code = "j",
		aliases = {"y"},
		label = "j",
		tooltip = "/j/: 'y' coma en 'yes'",
	},
	{
		code = "k",
		label = "k",
		tooltip = "'k' coma en 'kind'",
	},
	{
		code = "l",
		label = "l",
		tooltip = "'l' coma en 'lie'",
	},
	{
		code = "lj",
		aliases = {"ly", "lʲ"},
		label = "lj",
		tooltip = "/lj/: 'l' coma en 'lute'",
	},
	{
		code = "m",
		label = "m",
		tooltip = "'m' coma en 'my'",
	},
	{
		code = "n",
		label = "n",
		tooltip = "'n' coma en 'nigh'",
	},
	{
		code = "nj",
		aliases = {"ny", "nʲ"},
		label = "nj",
		tooltip = "/nj/: 'n' coma en 'new'",
	},
	{
		code = "ŋ",
		aliases = {"N", "ng"},
		label = "ŋ",
		tooltip = "/ŋ/: 'ng' coma en 'sing'",
	},
	{
		code = "p",
		label = "p",
		tooltip = "'p' coma en 'pie'",
	},
	{
		code = "r",
		aliases = {"ɹ", "ɻ"},
		label = "r",
		tooltip = "'r' coma en 'rye'",
	},
	{
		code = "s",
		label = "s",
		tooltip = "'s' coma en 'sigh'",
	},
	{
		code = "sj",
		aliases = {"sy", "sʲ"},
		label = "sj",
		tooltip = "/sj/: 's' coma en 'consume'",
	},
	{
		code = "ʃ",
		aliases = {"S", "sh"},
		label = "ʃ",
		tooltip = "/ʃ/: 'sh' coma en 'shy'",
	},
	{
		code = "t",
		label = "t",
		tooltip = "'t' coma en 'tie'",
	},
	{
		code = "tj",
		aliases = {"ty", "tʲ"},
		label = "tj",
		tooltip = "/tj/: 't' coma en 'tune'",
	},
	{
		code = "tʃ",
		aliases = {"tS", "ʧ", "ch"},
		label = "tʃ",
		tooltip = "/tʃ/: 'ch' coma en 'China'",
	},
	{
		code = "θ",
		aliases = {"T"},
		label = "θ",
		tooltip = "/θ/: 'th' coma en 'thigh'",
	},
	{
		code = "θj",
		aliases = {"θy", "θʲ"},
		label = "θj",
		tooltip = "/θj/: 'th' coma en 'enthuse'",
	},
	{
		code = "v",
		label = "v",
		tooltip = "'v' coma en 'vie'",
	},
	{
		code = "w",
		label = "w",
		tooltip = "'w' coma en 'wind'",
	},
	{
		code = "z",
		label = "z",
		tooltip = "'z' coma en 'zoom'",
	},
	{
		code = "zj",
		aliases = {"zy", "zʲ"},
		label = "zj",
		tooltip = "/zj/: 'Z' coma en 'Zeus'",
	},
	{
		code = "ʒ",
		aliases = {"Z", "zh"},
		label = "ʒ",
		tooltip = "/ʒ/: 's' coma en 'pleasure'",
	},
	-- VOWELS
	{
		code = "ɑː",
		aliases = {"A:", "ɑ:", "aː", "a:"},
		label = "ɑː",
		tooltip = "/ɑː/: 'a' coma en 'father'",
	},
	{
		code = "ɑːr",
		aliases = {"ɑɹ", "aːr", "a:r", "ɑ:r", "ɑr"},
		label = "ɑːr",
		tooltip = "/ɑːr/: 'ar' coma en 'far'",
	},
	{
		code = "ɒ",
		aliases = {"Q"},
		label = "ɒ",
		tooltip = "/ɒ/: 'o' coma en 'body'",
	},
	{
		code = "ɒr",
		aliases = {"Qr"},
		label = "ɒr",
		tooltip = "/ɒr/: 'or' coma en 'moral'",
	},
	{
		code = "æ",
		aliases = {"ae", "{"},
		label = "æ",
		tooltip = "/æ/: 'a' coma en 'bad'",
	},
	{
		code = "ær",
		aliases = {"aer", "&r", "æɹ"},
		label = "ær",
		tooltip = "/ær/: 'arr' coma en 'marry'",
	},
	{
		code = "aɪ",
		aliases = {"ai", "aI"},
		label = "aɪ",
		tooltip = "/aɪ/: 'i' coma en 'tide'",
	},
	{
		code = "aɪər",
		aliases = {"aɪr", "aIr", "aɪə"},
		label = "aɪər",
		tooltip = "/aɪər/: 'ire' coma en 'fire'",
	},
	{
		code = "aʊ",
		aliases = {"au", "aU"},
		label = "aʊ",
		tooltip = "/aʊ/: 'ou' coma en 'mouth'",
	},
	{
		code = "aʊər",
		aliases = {"aʊr", "aUr", "aʊə", "aur"},
		label = "aʊər",
		tooltip = "/aʊər/: 'our' coma en 'hour'",
	},
	{
		code = "ɛ",
		aliases = {"E"},
		label = "ɛ",
		tooltip = "/ɛ/: 'e' coma en 'dress'",
	},
	{
		code = "ɛr",
		aliases = {"Er"},
		label = "ɛr",
		tooltip = "/ɛr/: 'err' coma en 'merry'",
	},
	{
		code = "eɪ",
		aliases = {"ei", "eI", "eː", "e:"},
		label = "eɪ",
		tooltip = "/eɪ/: 'a' coma en 'face'",
	},
	{
		code = "ɛər",
		aliases = {"eir", "eIr", "e@r", "E@r", "ɛɪɹ", "eɪr", "eːr", "e:r", "ɛəɹ", "ɛə", "ɛːr", "ɛ:r", "ɛː", "ɛ:", "E:", "E:r"},
		label = "ɛər",
		tooltip = "/ɛər/: 'are' coma en 'bare'",
	},
	{
		code = "ɛəˈr",
		aliases = {"ɛə'r", "eəˈr", "eə'r", "e@'r", "E@'r", "ɛːˈr", "E:'r"},
		label = "ɛəˈr",
		tooltip = "/ɛəˈr/: 'ere' coma en 'thereof'",
	},
	{
		code = "ɛəˌr",
		aliases = {"ɛə,r", "eəˌr", "eə,r", "E@,r", "E@%r", "e@,r", "e@%r", "ɛːˌr", "E:,r", "E:%r"},
		label = "ɛəˌr",
		tooltip = "/ɛəˌr/: 'ere' coma en 'thereof'",
	},
	{
		code = "ɪ",
		aliases = {"I", "ᵻ"},
		label = "ɪ",
		tooltip = "/ɪ/: 'i' coma en 'kit'",
	},
	{
		code = "ɪr",
		label = "ɪr",
		tooltip = "/ɪr/: 'irr' coma en 'mirror'",
	},
	{
		code = "iː",
		aliases = {"i:"},
		label = "iː",
		tooltip = "/iː/: 'ee' coma en 'fleece'",
	},
	{
		code = "ɪər",
		aliases = {"i:r", "iːr", "I@r", "i@r", "ɪəɹ", "iːɹ", "ɪə"},
		label = "ɪər",
		tooltip = "/ɪər/: 'ear' coma en 'near'",
	},
	{
		code = "ɪəˈr",
		aliases = {"ɪə'r", "I@'r"},
		label = "ɪəˈr",
		tooltip = "/ɪəˈr/: 'er' coma en 'spheroidal'",
	},
	{
		code = "ɪəˌr",
		aliases = {"ɪə,r", "I@,r", "I@%r"},
		label = "ɪəˌr",
		tooltip = "/ɪəˌr/: 'er' coma en 'spheroidal'",
	},
	{
		code = "oʊ",
		aliases = {"o:", "oː", "ou", "oU", "@u", "@U", "əʊ", "əu", "oʊ-"},
		label = "oʊ",
		tooltip = "/oʊ/: 'o' coma en 'code'",
	},
	{
		code = "ɔː",
		aliases = {"O", "O:", "ɔ:", "ɒː", "Q:"},
		label = "ɔː",
		tooltip = "/ɔː/: 'au' coma en 'fraud'",
	},
	{
		code = "ɔːr",
		aliases = {"Or", "ɔɹ", "ɔ(r)", "ɔr", "ɔər", "oUr", "ɔəɹ", "ɔʊɹ", "oʊɹ", "oʊr", "oːr", "o:r", "ɔə", "ɔə(r)"},
		label = "ɔːr",
		tooltip = "/ɔːr/: 'ar' coma en 'war'",
	},
	{
		code = "ɔɪ",
		aliases = {"oj", "ɔj", "oi", "oɪ", "ɔi", "OI", "oy"},
		label = "ɔɪ",
		tooltip = "/ɔɪ/: 'oi' coma en 'choice'",
	},
	{
		code = "ɔɪər",
		aliases = {"ɔɪr", "oyr", "ɔɪə"},
		label = "ɔɪər",
		tooltip = "/ɔɪər/: 'oir' coma en 'loir'",
	},
	{
		code = "ʊ",
		aliases = {"U", "ᵿ"},
		label = "ʊ",
		tooltip = "/ʊ/: 'u' coma en 'push'",
	},
	{
		code = "ʊr",
		aliases = {"Ur"},
		label = "ʊr",
		tooltip = "/ʊr/: 'our' coma en 'courier'",
	},
	{
		code = "uː",
		aliases = {"u:"},
		label = "uː",
		tooltip = "/uː/: 'oo' coma en 'goose'",
	},
	{
		code = "ʊər",
		aliases = {"u:r", "uːr", "u@r", "U@r", "ʊəɹ", "ʊə"},
		label = "ʊər",
		tooltip = "/ʊər/: 'our' coma en 'tour'",
	},
	{
		code = "ʊəˈr",
		aliases = {"ʊə'r", "U@'r"},
		label = "ʊəˈr",
		tooltip = "/ʊəˈr/: 'ur' coma en 'plurality'",
	},
	{
		code = "ʊəˌr",
		aliases = {"ʊə,r", "U@,r", "U@%r"},
		label = "ʊəˌr",
		tooltip = "/ʊəˌr/: 'ur' coma en 'plurality'",
	},
	{
		code = "ʌ",
		aliases = {"V"},
		label = "ʌ",
		tooltip = "/ʌ/: 'u' coma en 'cut'",
	},
	{
		code = "ʌr",
		aliases = {"Vr", "ʌɹ"},
		label = "ʌr",
		tooltip = "/ʌr/: 'urr' coma en 'hurry'",
	},
	{
		code = "ɜːr",
		aliases = {"ɝː", "ɝ", "3r", "3:r", "əːr", "@:r", "ɜɹ", "ɜ(r)", "ɜr"},
		label = "ɜːr",
		tooltip = "/ɜːr/: 'ur' coma en 'fur'",
	},
	{
		code = "ə",
		aliases = {"@"},
		label = "ə",
		tooltip = "/ə/: 'a' coma en 'about'",
	},
	-- SYLLABIC CONSONANTS
	{
		code = "ər",
		aliases = {"ɚ", "@r", "əɹ", "ə(r)"},
		label = "ər",
		tooltip = "/ər/: 'er' coma en 'letter'",
	},
	{
		code = "əl",
		aliases = {"@l", "ᵊl", "l̩"},
		label = "əl",
		tooltip = "/əl/: 'le' coma en 'bottle'",
	},
	{
		code = "ən",
		aliases = {"@n", "ᵊn", "n̩"},
		label = "ən",
		tooltip = "/ən/: 'on' coma en 'button'",
	},
	{
		code = "əm",
		aliases = {"@m", "ᵊm", "m̩"},
		label = "əm",
		tooltip = "/əm/: 'm' coma en 'rhythm'",
	},
	-- ARCHIPHONEMES
	{
		code = "i",
		label = "i",
		tooltip = "/i/: 'y' coma en 'happy'",
	},
	{
		code = "u",
		label = "u",
		tooltip = "/u/: 'u' coma en 'influence'",
	},
	-- MARGINAL SEGMENTS
	{
		code = "x",
		label = "x",
		aliases = {"kh"},
		tooltip = "/x/: 'ch' coma en 'loch'",
	},
	{
		code = "ʔ",
		aliases = {"?"},
		label = "ʔ",
		tooltip = "/ʔ/: pausa glotal",
	},
	{
		code = "ɒ̃",
		aliases = {"ɑ̃", "ɒ~", "ɑ~", "Q~"},
		label = "ɒ̃",
		tooltip = "/ɒ̃/: 'an' nasal coma en 'vin blanc'",
	},
	{
		code = "æ̃",
		aliases = {"ae~", "{~", "ã", "a~"},
		label = "æ̃",
		tooltip = "/æ̃/: 'in' nasal coma en 'vin blanc'",
	},
	{
		code = "ɜː",
		aliases = {"3", "3:", "ɜ:", "ɜ", "əː", "@:"},
		label = "ɜː",
		tooltip = "/ɜː/: 'ur' sen r, coma en 'nurse'",
	},
	-- SUPRASEGMENTALS
	{
		code = "ˈ",
		aliases = {"'", '"'},
		label = "ˈ",
		tooltip = "/ˈ/: acento primario",
	},
	{
		code = "ˌ",
		aliases = {",", "%"},
		label = "ˌ",
		tooltip = "/ˌ/: acento secundario",
	},
	{
		code = ".",
		aliases = {"·"},
		label = ".",
		tooltip = "/./: pausa de sílaba",
	},
	{
		code = "#",
		label = "#",
		tooltip = "/#/: pausa de morfema",
	},
	{
		code = "!",
		label = "|",
		tooltip = "/|/: pausa prosódica (menor",
	},
	{
		code = "!!",
		aliases = {"‖"},
		label = "‖",
		tooltip = "/‖/: pausa prosódica (maior)",
	},
	-- SEPARATORS
	-- Tables without tooltip text are used as word separators. In addition to
	-- not having any tooltip text in the template output, they are not
	-- underlined.
	{
		code = "_",
		label = "<span class=\"wrap\"> </span>",
	},
	{
		code = "nbsp",
		aliases = {"&nbsp;"},
		label = " ",
	},
	{
		code = ",_",
		label = ",<span class=\"wrap\"> </span>",
	},
	{
		code = "-",
		aliases = {"–"},
		label = "-",
	},
	{
		code = "(",
		label = "(",
	},
	{
		code = ")",
		label = ")",
	},
	-- This is useful for highly variable words in place names, which are not
	-- important to transcribe.
	{
		code = "...",
		label = "&thinsp;...<span class=\"wrap\">&thinsp;</span>",
	},
	-- Obsolete combinations, kept for compatibility
	{
		code = "juː",
		label = "juː",
		tooltip = "/juː/: 'u' como en 'cute'",
	},
	{
		code = "jʊər",
		label = "jʊər",
		tooltip = "/jʊər/: 'ure' como en 'cure'",
	},
}