Lux (abreviadamente Lx) é a unidade de medida de iluminación que mede a incidencia perpendicular de 1 lumen nunha superficie de 1 metro cadrado.

  • A luz do Sol acostuma variar no rango de 32 000 (32 klx) a 100 000 lux (100 klx)
  • Os estudios de TV teñen unha iluminación de 1 000 lux (1 klx)
  • Unha oficina brillante, 400 lux
  • Ao solpor e saír-do-sol, sobre 400 lux (co ceo claro)
  • A luz da Lúa, 1 lux.