Lingua polisintética

lingua aglutinante en grado extremo

En tipoloxía lingüística, parte da lingüística, e segundo criterios morfolóxicos, unha lingua polisintética é unha lingua na que unha palabra pode estar formada por unha serie de lexemas e morfemas ata tal punto elevada que equivale ao que noutras moitas linguas se enunciaría por medio dun enunciado.

Exemplos de linguas deste tipo son o inuit e as linguas paleosiberianas.

As linguas polisintéticas opóñense tradicionalmente ás aglutinantes, ás flexivas e ás illantes.