Kuzastarina foi unha cidade habitada por kaskas na rexión de Ishupitta, que sobre o -1320 foi ocupada polos kaskas de Pishuru, poder comarcal hexemónico. Mursilis II, que facía campaña na zona, atacouna e reconquistouna.